• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Centering Pregnancy

Centering Pregnancy in de regio Emmen

Zoek je leuke, persoonlijke, gezellige en vooral fijne zwangerschapszorg in de omgeving van Emmen? Dan ben je van harte welkom tijdens Centering Pregnancy bij Jalad! Sinds 2016 organiseren wij deze begeleiding naast onze reguliere controles. Informeer vrijblijvend!

Wat is Centering Pregnancy?

Centering Pregnancy is een vernieuwde manier van verloskundige zorg, met als doel zwangeren nog beter te begeleiden tijdens de zwangerschap. Bij de tot nu toe gangbare korte persoonlijke consulten, circa 12 tijdens een zwangerschap, was er vaak te weinig tijd om (uitgebreid) in te gaan op vragen van de zwangeren en allerlei belangrijke thema’s rondom de zwangerschap, bevalling en periode daarna. Bij Centering pregnancy heb je, naast enkele persoonlijke consulten tussen 14 en 36 weken zwangerschap, 9 groepsbijeenkomsten. Hierdoor is er veel meer tijd is om samen met je verloskundige en een groepje van zwangeren, die allemaal rond dezelfde periode uitgerekend zijn, over een aantal belangrijke thema’s na te denken en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier word je veel beter geïnformeerd en ga je bewuster om met allerlei zaken die belangrijk zijn tijdens je zwangerschap, je bevalling en de tijd erna. Naast dat het informatief is en beter aansluit op de wensen en behoeften van de zwangere vrouwen, is het ook nog eens gezellig! De 10e bijeenkomst is 6 weken nadat de laatste zwangere van de groep is bevallen en is MET baby's. Zo zien we na al deze maanden het prachtige resultaat!

Onze Centering Pregnancy

Je ontvangt een boekje waarin je zelf je controles bij mag houden en waarin veel informatie te vinden is. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere voeding en gezonde leefstijl, ongemakken en lichaamsveranderingen in de zwangerschap, borstvoeding, het aanstaande gezin, (voorbereiding op) de bevalling, dagindeling tijdens het kraambed en nog veel meer. Deze thema's worden op een leuke en interactieve manier besproken. Ook is er altijd ruimte om zelf vragen of thema’s in te brengen. Verder is er de mogelijkheid om je partner mee te nemen naar de partneravonden (bijeenkomst 5 en 6), waar alle partners van de zwangeren aanwezig zullen zijn. De overige bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor de zwangeren zelf, maar partners zijn tijdens het eerste half uur van harte welkom als we naar het hartje van de baby gaan luisteren. 

NB: Indien je tijdens de zwangerschap moet worden overgedragen aan de gynaecoloog (bijvoorbeeld bij een tweelingzwangerschap), mag je te alle tijde in jouw vaste Centering Pregnancy-groep blijven en de bijeenkomsten blijven volgen!

Algemene informatie

Deze mooie manier van verloskundige zorg bieden wij gratis aan voor al onze cliënten. Het is altijd op een maandag-, dinsdag- of woensdagavond (afhankelijk van de groep waar je in zit) van 19:00-21:00. Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je meteen de data voor de daaropvolgende 8 bijeenkomsten. 

Ervaringen met Centering Pregnancy

De reacties vanuit de regio’s waarin men al met deze methode werkt, zijn erg positief. Zwangeren zijn veel bewuster bezig met hun eigen zwangerschap, zijn beter voorbereid op de bevalling en kunnen veel herkenning en steun vinden vanuit de groep. Ook is uit onderzoek gebleken dat dit tot betere zwangerschaps- en gezondheidsuitkomsten leidt voor moeder en kind. 

Centering Pregnancy bij Jalad

Verloskundigenpraktijk Jalad is op 18 juli 2016 als eerste in deze regio gestart met het aanbieden van Centering Pregnancy. Inmiddels hebben er al heel wat zwangeren deelgenomen aan Centering Pregnancy. De reacties zijn zeer positief! Opmerkingen die we terug kregen zijn onder andere:
- "Wat waardevol!''; 
- "Hier wordt echt naar mij geluisterd";
- "Ik mis in het ziekenhuis het stukje praktische mentale zorg, dus ik vind het zo fijn dat ik
   ondanks mijn zorg in het ziekenhuis, toch hier mag zijn!'';
- "Het is zo gezellig, je bouwt echt een band op met de groep en leeft mee met iedereen!".

Jalad verloskundigen praktijk - Vaart ZZ 29 7833AB Nieuw-Amsterdam - info@jalad.nl